Lesní klub Větvík

Lesní klub Větvík je určen pro děti od 3 do 6 let. Větvíkovskou skupinku tvoří maximálně 8 dětí, které v doprovodu dvou průvodkyň Michaely Kvapilové Novákové a Lucie Výprachtické objevují krásy přírody, učí se přírodu chránit, poznávají sami sebe, rozvíjí svou tvořivost a nápaditost. Díky práci v malé skupině mají průvodkyně prostor pro budování velmi blízkého vztahu se všemi dětmi. Inspirujeme se přírodní a intuitivní pedagogikou a čerpáme z dalších alternativních vzdělávacích směrů. Východiskem pro přístup k dětem jsou nám knihy a kurzy Respektující výchova manželů Kopřivových, či Výchova bez poražených amerického psychologa a terapeuta T. Gordona. Jako zázemí nám při špatném počasí a pro odpolední odpočinek slouží zrekonstruovaná maringotka poblíž Sluneční hory. Snažíme se produkovat co nejméně odpadu a využíváme ryze přírodních materiálů a tzv. upcycling při tvorbě herních prvků v zázemí (blátivá kuchyňka, igloo z proutí, stromová loď, hmyzí observatoř, prolézačky ze starých pneumatik aj.)

Děti se scházejí v letošním školním roce 2022/ 2023 prozatím ve zkráceném režimu od pondělí do středy v čase od 8:00 do 16:00. Podle hesla "není špatné počasí, jen nevhodné oblečení" tráví děti většinu času venku. V případě nepříznivého počasí se děti věnují v maringotce tvoření a aktivitám inspirovaným filosofií M. Montessori.

Pro bližší informace o volných místech a možnostech návštěvy s vaším dítětem pište koordinátorce a průvodkyni klubu - Michaele Kvapilové Novákové, email: vetvik@centrum.cz, tel: 775 970 095. Docházku je možné nastoupit kdykoli v průběhu roku! Můžete se připojit do fb skupiny Větvík.