Lesní dětský klub Větvík

Lesní dětský klub Větvík je určen pro děti od 2,5 let do 6 let. Větvíkovskou skupinku tvoří maximálně 11 dětí, které v doprovodu dvou průvodkyň Michaely Kvapilové Novákové a Lucie Výprachtické objevují krásy přírody, učí se přírodu chránit, poznávají sami sebe, rozvíjí svou tvořivost a nápaditost. Díky práci v malé skupině mají průvodkyně prostor pro budování velmi blízkého vztahu se všemi dětmi. Inspirujeme se přírodní a intuitivní pedagogikou a čerpáme z dalších alternativních vzdělávacích směrů. Východiskem pro přístup k dětem jsou nám knihy a kurzy Respektující výchova manželů Kopřivových, či Výchova bez poražených amerického psychologa a terapeuta T. Gordona. Jako zázemí nám při špatném počasí a pro odpolední odpočinek slouží zrekonstruovaná maringotka poblíž Sluneční hory. Snažíme se produkovat co nejméně odpadu a využíváme ryze přírodních materiálů a tzv. upcycling při tvorbě herních prvků v zázemí (blátivá kuchyňka, igloo z proutí, stromová loď, hmyzí observatoř, prolézačky ze starých pneumatik aj.)

Děti se scházejí v letošním školním roce 2023/ 2024 prozatím ve zkráceném režimu od pondělí do středy v čase od 8:00 do 16:00. Od záři 2024 bude nově docházka 4 dny v týdnu (od pondělí do čtvrtka, od 8:00 do 16:00).

Pro bližší informace o volných místech a možnostech návštěvy s vaším dítětem pište koordinátorce a průvodkyni klubu - Michaele Kvapilové Novákové, email: vetvik@centrum.cz, tel: 775 970 095. Docházku je možné nastoupit kdykoli v průběhu roku! Můžete nás také sledovat na facebookových stránkách Větvík, kam dáváme aktuální informace a přehled toho, co právě naplňuje naše dny.