Cena školného - LMŠ Bažinka

Cena školného od září 2022 je 4500 Kč měsíčně. Splatnost na září 2022 je do 30.6. 2022, další měsíce vždy do 20. dne předchozího měsíce.

  • Sourozenci: 4000 Kč za každé dítě.
  • Školné můžete odečíst z daní při ročním zúčtování - 16200Kč za rok 2022. Pokud nastoupí dítě v září, rodiče uplatní slevu za září až prosinec a také dostanou zpět 16200 Kč (částka se nekrátí). Pokud máte ve školce více dětí, slevu uplatňujete za každé dítě. Pokud nastoupí předškolák jen na jeden školní rok, uplatníte slevu jak v roce 2022 tak v roce 2023, tedy 2x 16200Kč.
  • V ceně není stravné. Za obědy platí rodiče 54 Kč, svačinky si děti nosí z domu.
  • V červenci a srpnu bývá Bažinka zavřená a školné se za tyto měsíce neplatí.
  • V létě pořádáme pro děti z Bažinky příměstský tábor - jeden až dva týdny. V případě větší poptávky můžeme zajistit letní provoz školky.