Cena školného - LMŠ Bažinka

Cena školného v Lesní MŠ Bažinka je 4500 Kč měsíčně.

  • Sourozenci: 4000 Kč za každé dítě.
  • Dopolední docházka: 3300 Kč (máme tři místa pro dopolední docházku)
  • Splatnost je vždy do 20. dne předchozího měsíc, školné na září je splatné do 20. června
  • Školné již nelze odčítat z daní (změna legislativy od 1.1.2024)
  • V ceně není stravné. Za obědy platí rodiče 64 Kč, svačinky si děti nosí z domu.
  • V červenci a srpnu bývá Bažinka zavřená a školné se za tyto měsíce neplatí.
  • V létě pořádáme pro děti z Bažinky příměstský tábor - jeden až dva týdny.
  • V případě větší poptávky můžeme zajistit letní provoz školky, pak by školné v létě platili jen rodiče, kteří dítě do školky přihlásí.
  • Můžeme také dojednat docházku do jiné školky v červenci a srpnu.