FAQ

ČASTÉ DOTAZY:

Musí u vás děti spát po obědě?

Pro děti předškolního věku je důležitý poobědový odpočinek. Děti, které jsou od rána venku, bývají přirozeně unavené. Odpočinek všech dětí probíhá na matracích ve spacáku. Průvodce nejprve čte pohádku a poté krátký čas (10-20 min.) probíhá tichá relaxace. Kdo neusne, potichu vstává a věnuje se klidné činnosti u stolečku, aby nerušil spící děti.

Jak probíhá stravování, co děti jedí?

Svačiny (dopolední a odpolední) a pití zajišťují rodiče. Oběd nám dováží firma Vegamenu. Mají speciální jídelníček pro školky, který obsahuje vyvážený podíl masových a bezmasých obědů. Do jídla děti nenutíme, ale snažíme se je pozitivně motivovat, aby zkoušely i pokrmy, které dosud neznají.

Jak zvládají děti pobyt ve školce v zimě?

Naše zázemí vytápíme kamny, takže sedavá činnost (tvoření, povídání), oběd a odpočinek se odehrává ve vytápěném prostoru. Dále využíváme týpí a otevřený oheň. Na výpravu vyrážíme každý den a při ní se děti zahřejí pohybem – chůzí či pohybovými hrami. Mokré oblečení sušíme nad kamny v interiéru. Je dobré, když je dítě oblečeno tzv. ve vrstvách a výhodou je spodní vrstva z merino vlny.

Jak probíhá předškolní příprava?

Naše třídy jsou věkově různorodé. Vzdělávací nabídka je proto také částečně věkově diferenciovaná. Předškolní příprava se odehrává denně v mnoha činnostech. Ráno při příchodu do školky, v rámci ranního kruhu, při výpravách nebo odpoledne po odpočinku. Zaměřujeme se na všechny oblasti předškolní přípravy (sluchové vnímání, zrakové vnímání, řeč, předmatematické dovednosti, předčtenářské dovednosti, rozvoj hrubé a jemné motoriky). Letos bychom se s předškoláky rádi věnovali i tkaní. Na závěr školního roku splouváme s předškoláky řeku Moravu na raftu a poté přespáváme ve školce.

Jak zvládají děti pobyt ve školce naopak v horkém létě a kolik je u vás klíšťat a komárů?

V horkých dnech se snažíme minimalizovat pobyt na slunci a čas trávit především v lese ve stínu. Na pozemku školky se také nachází mnoho stinných míst. Školka se nachází na okraji lužních lesů, takže komárů a klíšťat se u nás vyskytuje stejně jako jinde v přírodě. Jako ochranu používáme repelenty (zajišťují rodiče) a pokud to lze také lehké oblečení s dlouhými nohavicemi a rukávy.

Jak funguje dovoz vody?

Na pozemku se nenachází zdroj pitné vody, a proto pitnou vodu dováží každý den rodiče v 5l kanystrech. Ty pořizuje školka začátkem školního roku a rodič barel pravidelně čistí desinfekcí.

Je povinnost účastnit se pracovních brigád dvakrát ročně?

Povinnost to není. Brigáda je ale příjemná událost, při které dochází k navazání přátelských vztahů a budování naší komunity. Bez dobrovolné práce a zapojení mnoha lidí by školka nevznikla a nemohla fungovat.