Rytmus dne

 • od 7:30 scházíme se u domečku
 • do 8:25 volná hra / volitelná činnost - péče o zázemí a pozemek / výtvarné tvoření / knížky / rozdělání ohně / zatápění v kamnech / předškolní příprava
 • 8:30 - 9:00 přivítání, povídání v kruhu na téma dne / zpívání s rytmickými nástroji / básničky s pohybem
 • 9:00 - 9:30 dopolední svačina (může být součástí výpravy)
 • 9:30 - 11:45 výprava - s sebou rukodělné činnosti nebo další vybavení / příprava předškoláků / volná hra / společná hra dětí
 • 11:15 - 11:30 návrat k domečku, příprava na oběd
 • 11:30 - 12:15 oběd
 • 12:15 - 12:30  vyzvedávání dětí po obědě
 • 12:30 - 13:15 odpočinek na podiu (čtení + relaxace)
 • 13:15 - 14:00 klidová činnost / spaní dle potřeb dítěte
 • 14:00 - 15:45 svačina a volná hra na pozemku / výtvarné činnosti / předškolní příprava
 • 14:30 - 16:00 vyzvedávání dětí / konzultace s rodiči

Rytmus dne je orientační, liší se podle počasí, roční doby a aktuálně se přizpůsobuje potřebám dětí.