Rytmus dne

 • od 7:30 scházíme se u domečku
 • do 8:25 volná hra / volitelná činnost - péče o zázemí a pozemek / výtvarné tvoření / knížky / rozdělání ohně / zatápění v kamnech
 • 8:30 - 9:00 přivítání, povídání v kruhu na téma dne, zpívání s rytmickými nástroji, básničky s pohybem
 • 9:00 - 9:30 dopolední svačina / může být součástí výpravy
 • 9:30 - 11:45 výprava (děti vybírají cíl) - s sebou rukodělné činnosti nebo/další vybavení, příprava předškoláků, volná hra, společná hra dětí
 • 11:45 - 12:00 návrat k domečku, příprava na oběd
 • 12:00 - 13:00 hygiena, oběd
 • 13:00 - vyzvedávání dětí po obědě
 • 13:00 - 14:00 odpočinek, klidová činnost
 • 14:00 - 15:00 odpolední příprava na školu, volná hra dětí na zahradě, svačina dle potřeb dětí, výtvarka či tvoření
 • 15:00 - 16:00 vyzvedávání dětí, komunitní čas, konzultace s rodiči, pomoc s úklidem a údržbou

Rytmus dne je orientační, liší se podle počasí, roční doby a aktuálně se přizpůsobuje potřebám dětí.