GDPR

Lesní mateřská škola Bažinka, školská právnická osoba a spolek Rozvišť, z. s. jsou správcem osobních údajů, které zpracovávají v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Údaje zpracováváme zejména za účelem:

  • zápis k předškolnímu, mimoškolnímu a volnočasovému vzdělávání a výchově
  • zajištění předškolního vzdělávání a volnočasových aktivit
  • vyhodnocení výběrové řízení na volné pracovní pozice

Zákonní zástupci přihlášením dětí na akce pořádané spolkem Rozvišť, z. s. nebo Lesní mateřskou školou Bažinka zároveň souhlasí s tím, že fotografie a videa pořízená na akcí mohou být použita za účelem propagace a informování veřejnosti, donorů a úřadů o naší činnosti a akcích.

Kontaktní osoba: Jiřina Popelková - 725027940, jira.popelkova@gmail.com