Pedagogická koncepce LMŠ Bažinka

Základem je respektující a individuální přístup. Vycházíme především z konceptu Respektovat a být respektován, a inspirujeme se ostatními lesními školkami. Klademe důraz na zodpovědnost a samostatnost dětí podle hesla "Pomoz mi, abych to dokázal sám". Děti mají dostatek času na samostatné zvládání sebeobsluhy (při oblékání, při jídle) a zároveň je vedeme ke vzájemné pomoci. Děti se také podílejí na běžných praktických činnostech, jako je mytí nádobí, příprava jídla, úklid, pěstování zeleniny, zatápění v kamnech apod. Namísto hraček používají děti skutečné nástroje. Zpravidla si mohou samy zvolit činnost, kterou se budou zabývat, a při výpravách si volí cíl cesty. Namísto jednostranného předávání informací využívají průvodci přirozenou dětskou zvídavost a podporují vnitřní motivaci učit se novým věcem.

Přírodu považujeme za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte. Děti mají možnost učit se v reálných situacích, které kolem nich vznikají. Podporujeme dítě, aby samo našlo řešení svého problému (zvyšuje se tak sebevědomí dítěte a jeho důvěra ve vlastní schopnosti). Konflikty mezi dětmi průvodce nesoudí, nehledá viníka, nejedná z pozice moci, jen prostě pojmenuje, co vidí, aby pomohl dětem najít rozumné řešení.

Podrobněji je koncepce rozvedena ve školním vzdělávacím plánu.

S dětmi využíváme samozřejmě především to, co máme v nejbližším okolí - a není toho málo. Na jednu stranu se nám otevírají nádherné lužní lesy Litovelského Pomoraví, ze strany druhé to je úžasný interaktivní areál domu ekologické výchovy Sluňákov a nakonec na straně třetí jde o sérii tůněk obehnaných nízkými zarostlými kopečky bývalé motokrosové dráhy. V tomto bohatém okolí jsme si s dětmi našli spoustu místeček a zákoutí, která dostala svá specifická jména. Kde jsou v našem okolí místa, o kterých děti navštěvující Bažinku mluví, se můžete podívat na mapce: