Jiřina Popelková

ředitelka LMŠ Bažinka, průvodkyně ve třídě Bobříci

Co jiného může udělat ekologická aktivistka po sedmi letech na mateřské dovolené s třemi malými dětmi? Jedině založit lesní mateřskou školku...

Mé původní vzdělání je obor Ochrana a tvorba životního prostředí. Osm let jsem pracovala v Hnutí DUHA Olomouc.

Environmentální výchově jsem se věnovala nejvíce v letech 1997-1999 v rámci Hnutí DUHA. Absolvovala jsem kurz pro ekopedagogy a později kurz "Respektovat a být respektován". Nejvíce zkušeností jsem ale nasbírala na výletech s naší tříčlennou "domácí školkou". Všichni vynikají ve schopnosti vlézt a vylézt kamkoli, rádi přespávají venku, jezdí na raftech, zatápí v kamnech a nadšeně se účastní táborů. Když vymýšlím, co budeme dělat s dětmi v Bažince, poradím se se svými dětmi. Úspěch je zaručen. Mými vzory jsou také Marcela Opavská a Radka Tylichová, které učily mé děti v montessori třídě v MŠ Horka nad Moravou.