Farma

Projekt vzdělávací pastevní farmy je od ledna 2024 realizován novým spolkem Příroda a vzdělávání, z.s.
Nabídka programů pro školy a veřejnost i kontaktní údaje níže zústávají v platnosti.

Pastevní farma s ovcemi, kozami s kůzlaty a husami na loukách u Sluňákova v Horce nad Moravou. 

Nabízíme programy pro školy, rodiny, seniory, veřejnost.

Hledáme také zájemce o dobrovolnou spolupráci - pravidelnou či občasnou výpomoc na farmě. Uvítáme každou pomocnou ruku. Přidejte se !

Vedoucí farmy a lektor vzdělávacích programů programů: Mgr. Václav Dostál, tel: 608 123 352, acer2006@seznam.cz


PROGRAMY PRO RODINY, SENIORY, VEŘEJNOST

- úterý až pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu od 10 do 17 hodin.


PASTÝŘSKÉ VYCHÁZKY

Cílem je radostná rodinná vycházka s kůzlaty a kozou na vodítku. Po krátké instruktáži dostanete na vodítku kozu s kůzlaty, trochu krmení pro navázání dobrého vztahu a instrukce o trase vycházky.

Délka programu: 60 minut.

Účastnický poplatek pro rodinu: 100 Kč za vycházku s kozou a kůzlaty

Komentovaná vycházka s celým stádem a lektorem: 70 Kč za osobu nebo 100 Kč za rodinu, minimálně však 300 Kč. Pozvěte přátele a známé.


KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA FARMY

Pracovník farmy Vás seznámí s chovanými zvířaty, s jejich zvyky a potřebami, vysvětlí přínos jejich přírodního odchovu (pastvy) pro zdraví jejich i člověka, pro druhovou pestrost rostlin i živočichů na louce, pro ochranu půdy před povodněmi. Dozvíte se i zajímavosti, o kterých se často nepíše a budete mít možnost bezpečného kontaktu s chovanými zvířaty (včetně krmení).

Délka programu 60 minut,

Účastnický poplatek činí 70 Kč za osobu, 100 Kč za rodinu, minimálně však 300 Kč za skupinu. Pozvěte přátele a známé. 


Přihlášky:

 • telefonicky na číslo 608123352 (v pondělí až sobotu od 14 do 17 hodin)
 • v případě přítomnosti pracovníka i přímo na farmě.

Další informace:

  Na obě akce se vybavte vhodným oblečením a obuví podle počasí. Brzy budou aktivní klíšťata a komáři, takže si vezměte repelent případně jiné ochranné pomůcky. Můžete si vyzkoušet připravit přírodní repelent podle návodů na internetu a otestovat jej.

  V průběhu obou programů se můžete s dětmi badatelsky zamyslet nad pár jednoduchými, ale zajímavými otázkami ze života zvířat a jejich soužití s lidmi, nad údržbou krajiny přírodním zemědělstvím, nad obnovou a udržováním druhové pestrosti. Otázky dostanete v tištěné podobě na začátku akce.

  Vezměte si sebou psací potřeby. Můžete si vzít trochu suchého (neplesnivého) nebo čerstvého pečiva.

  V případě zvlášť nepříznivého počasí (bouřlivý vítr, déšť, povodeň a jiná kalamita) se akce nekoná.

  V případě změny termínů Vás budeme informovat telefonicky nebo SMS.

  EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ

Programy jsou zaměřeny na následující okruhy:

 • původ, vlastnosti, životní projevy a potřeby jednotlivých druhů
 • domestikace a šlechtění, historie, principy, zpětný vliv na lidskou společnost
 • průmyslové a přírodní zemědělství, příležitosti a rizika, genové inženýrství
 • přírodě blízké zemědělství jako alternativa k zachování druhového bohatství, praktická údržba louky řízenou pastvou
 • prohlídka farmy s výkladem, vlastnosti a projevy chovaných zvířat, krmení a ošetřování, pastýřské vycházky se zvířaty v okolní přírodě, bezpečný kontakt se zvířaty.

Programy přizpůsobujeme věku dětí a obsah můžeme po dohodě s pedagogy upravit. Je nám blízká zážitková a kooperativní pedagogika. Rádi bychom se s dětmi zamysleli nad věku přiměřenými otázkami ze života zvířat, jejich soužití s lidmi, významem bohaté a zdravé přírody a její ochranou.

Účastnický poplatek činí 70 až 90 Kč za dítě podle délky programu, minimálně 800 Kč za program.

Délka programů: 60 - 90 minut, jsme schopni připravit i celodenní akci.

Výuková farma se nachází v luční části areálu Sluňákov na konci obce směrem na Skrbeň. Z centra Olomouce do Horky zajíždí autobusové linky MHD č. 18 a 20.

Leták pro školy ke stažení: