Jakub Zatloukal

průvodce dětí, údržbář

Jsem vyučený uměleckým kovářem, v tomto oboru jsem zaměstnán od roku 2014. Šest let jsem se podílel na vedení skautského oddílu vlčat (kluků na prvním stupni základní školy), nejprve jako rádce družiny, později jako činovník. 

Protože čas trávený s dětmi mi dává smysl, tak jsem v roce 2016 založil se ženou družinu benjamínků, malých skautů od 4 do 6 let. Myšlenka lesní školky se mi líbí, protože sám rád trávím co nejvíc času venku.