Hana Matulíková

pedagožka - průvodkyně dětí ve třídě Káňata

"Pomoz mi, abych to dokázal sám". (M. Montessori) - takto vidím svou úlohu průvodce v Bažince.

Od dětství se ve svém volném čase věnuji dětem. Ať už to byly tábory nebo skaut a teď i mé vlastní děti, dva kluci.

V roce 1992 jsem dokončila střední pedagogickou školu, ale tehdejší systém, který ve státních školkách byl, mi nevyhovoval. Nedemokratický přístup, téměř neustálý pobyt v místnosti, malý kontakt s přírodou... Toužila jsem po školce, kde by se děti mohly svobodně rozvíjet podle svých potřeb, ve svém tempu. Kde by se více pozornosti než na "výkon", soustředilo na vztah, na komunikaci, vzájemné sdílení a naslouchání. Kde bychom se učili vzájemnému respektu, dodržování dohod, samostatnosti, ale také ochotě pomáhat druhým. Kde bychom většinu času trávili venku, ve volné přírodě, pozorovali zvířata a rostliny, rozdělávali oheň, čachtali se v bahně a procházeli se v dešti.

Tím vším se mi stala Bažinka a velice si cením toho, že mohu být součástí tak skvělého týmu průvodců a svým nedokonalým přispěním těšit srdce nárámných bažinkovských dětí.