Eliška Kalibánová

průvodkyně dětí ve třídě Bobříci

Do Bažinky mě dovedla má celoživotní touha a potřeba být hodně venku, v přírodě, kde je mi dobře. Dětství jsem strávila v oddíle ochránců přírody, kde jsem později získávala první zkušenosti s organizací akcí pro děti. Následovalo studium oboru Environmentální výchova a Učitelství českého jazyka a literatury, práce v centru ekologických aktivit Sluňákov a vlastní mateřství.
Jsem přesvědčena, že pobyt v přírodě je pro děti přirozený. Mohou dát volný průchod své energii, zvědavosti, venku je stále co pozorovat, učit se, nekonečno možností jak si hrát. Venku je nám spolu dobře. Jsem vděčná, že můžu tento svůj životní postoj žít i profesně.