Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.

Příměstské tábory Rozviště v LMŠ Bažinka pro děti 1.-4. tříd jsou v létě 2021 ZDARMA! Volná místa na čtyřich turnusech - více informací zde . Děkujeme za finanční podporu MŠMT ČR v rámci výzvu Letní kempy.

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Asociace lesních mateřských škol.

Projekt "Šablony II pro LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014572

Realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

Dotace: 296.238 Kč

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva), aktivit extrakurikulárních (projektové dny ve škole a mimo školu), aktivit se zaměřením na spolupráci s rodiči a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (DVPP, sdílení zkušeností).