Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.


Projekt "Šablony pro LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Projekt je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002053

Více projektů podpořených Evropskou Unií na: www.mapaprojektu.cz