Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.

Nakupujete na internetu? Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz nebo si do prohlížeče přidat jejich šikovného Pomocníka a část peněz z vašich nákupů půjde na podporu naší organizace. Vy přitom nezaplatíte nic navíc! Pomocníka získáte zde: https://givt.cz/aplikace.

Projekt "Šablony III LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022647

Realizace: 1.9.2021 - 30.6.2023

Dotace: 221 197,- Kč

Cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent), aktivit
extrakurikulárních (projektový den v MŠ), aktivit se zaměřením na rozvoj sociálních a profesních
kompetencí pedagogů (sdílení zkušeností).