Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.

Do L"esní družiny se nyní mohou děti hlásit na jednotlivé odpoledne. Cena je 160 Kč. Je potřeba se přihlásit dva dny předem. Kontakt najdete zde:

Lesní družina pro děti od 1. do 5. třídy bude otevřena od poloviny září a to pravidelně v úterý, středu a čtvrtek. Více informací a přihlášky najdete zde. Projekt je podpořen Magistrátem města Olomouce, Olomouckým krajem a obcí Horka nad Moravou. Děkujeme.

Máme volná místa od září 2021. Více informací najdete v záložkách LMŠ Bažinka, Rozvišť - Bobříci a Lesní klub Větvík. Pokud pro své děti hledáte lesní školku, neváhejte nás kontaktovat. tel 725027940 (Jiřina Popelková) Další informace najdete v jednotlivých záložkách.

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Asociace lesních mateřských škol.

Projekt "Šablony III LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022647

Realizace: 1.9.2021 - 30.6.2023

Dotace: 221 197,- Kč

Cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent), aktivit
extrakurikulárních (projektový den v MŠ), aktivit se zaměřením na rozvoj sociálních a profesních
kompetencí pedagogů (sdílení zkušeností).