Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.

Od září 2022 máme dvě volná místa pro děti ve věku 3-6 let na dopolední program při školce (7:30 - 13:00 h). Cena za měsíc je 3300 Kč. V rámci programu vyrážíme na procházku, tvoříme, hrajeme si, zpíváme...Využíváme zázemí obytné maringotky a týpí.

ZÁPISY DĚTÍ

27.04.2022

Zápis do Lesní mateřské školy Bažinka na školní rok 2022/2023 bude probíhat ve středu 11. května od 15.oo do 17.00

Zveme vás do Bažinky na dopolední návštěvu! Letošní Mezinárodní den je spojen s tématem "V lese jako v pohádce". Můžete se těšit na tvořivou dílnu, ale také na loutkové divadlo.

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Asociace lesních mateřských škol.

Projekt "Šablony III LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022647

Realizace: 1.9.2021 - 30.6.2023

Dotace: 221 197,- Kč

Cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent), aktivit
extrakurikulárních (projektový den v MŠ), aktivit se zaměřením na rozvoj sociálních a profesních
kompetencí pedagogů (sdílení zkušeností).