Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.

Do L"esní družiny se nyní mohou děti hlásit na jednotlivé odpoledne. Cena je 160 Kč. Je potřeba se přihlásit dva dny předem. Kontakt najdete zde:

Lesní družina pro děti od 1. do 5. třídy bude otevřena od poloviny září a to pravidelně v úterý, středu a čtvrtek. Více informací a přihlášky najdete zde. Projekt je podpořen Magistrátem města Olomouce, Olomouckým krajem a obcí Horka nad Moravou. Děkujeme.

Máme volná místa od září 2021. Více informací najdete v záložkách LMŠ Bažinka, Rozvišť - Bobříci a Lesní klub Větvík. Pokud pro své děti hledáte lesní školku, neváhejte nás kontaktovat. tel 725027940 (Jiřina Popelková) Další informace najdete v jednotlivých záložkách.

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Asociace lesních mateřských škol.

Projekt "Šablony II pro LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014572

Realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

Dotace: 296.238 Kč

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva), aktivit extrakurikulárních (projektové dny ve škole a mimo školu), aktivit se zaměřením na spolupráci s rodiči a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (DVPP, sdílení zkušeností).