Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.

Lesní mateřská škola Bažinka i veškeré aktivity pro děti a rodiny, které které na tomto webu nabízí spolek Rozvišť, z.s. jsou nyní přerušeny.
V případě zájmu o Skřítky, Bobříky, lesní družinu nám napište e-mail na adresu jira.popelkova@gmail.com. Jakmile se programy rozjedou, dáme vám vědět.

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Asociace lesních mateřských škol.

Projekt "Šablony II pro LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014572

Realizace: 1.9.2019 - 31.8.2021

Dotace: 296.238 Kč

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (chůva), aktivit extrakurikulárních (projektové dny ve škole a mimo školu), aktivit se zaměřením na spolupráci s rodiči a aktivit pro rozvoj sociálních a profesních kompetencí pedagogů (DVPP, sdílení zkušeností).