Lesní mateřská škola Bažinka
a spolek Rozvišť, z. s.

Naplňování Standardů kvality ověřuje především sama školka, poprvé a pak vždy jednou za tři roky ověřuje situaci regionální zástupce Asociace lesních mateřských škol.

Projekt "Šablony III LMŠ Bažinka" je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022647

Realizace: 1.9.2021 - 30.6.2023

Dotace: 221 197,- Kč

Cílem projektu je zkvalitnit výuku na MŠ prostřednictvím personální podpory (školní asistent), aktivit
extrakurikulárních (projektový den v MŠ), aktivit se zaměřením na rozvoj sociálních a profesních
kompetencí pedagogů (sdílení zkušeností).