Výuková farma

Spolek Rozvišť zahajuje na jaře 2021 v areálu luk u Sluňákova činnost výukové farmy s ovcemi, kozami s kůzlaty a husami. Připravujeme programy pro školy, rodiny, veřejnost.


  Nejbližší akce:

  EKOLOGICKÉ VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ PROGRAMY PRO MŠ A ZŠ

     Informace naleznete v dokumentu:

  PASTÝŘSKÉ VYCHÁZKY PRO RODINY

  Po krátké instruktáži dostane každá rodina na vodítku kozu s kůzlaty, trochu krmení pro navázání dobrého vztahu a mapku s označenou trasou.

  Součástí vycházky bude i kvíz pro děti a rodiče s otázkami na život a potřeby pastevních zvířat, na domestikaci a šlechtění a na význam pastvy pro zachování druhové pestrosti luk.

  Začínáme od úterý 13. dubna

  • v úterý až pátek od 13 do 17 hod, po domluvě také dopoledne

  • v sobotu pak od 10 do 17 hod
  • Začátek bude každou celou hodinu, délka vycházky od 30 minut do dvou hodin.
  • Účastnický poplatek: 70 Kč/hod


  Přihlášky

  • telefonicky v pondělí až sobotu od 10 do 16 hodin

  • prostřednictvím SMS uvedené heslem PASTVA s Vaším jménem a dnem a hodinou vycházky.

  • Telefon: +420 608 123 352

V případě zvlášť nepříznivého počasí (bouřlivý vítr, déšť, povodeň a jiná kalamita) se akce nekoná.

V případě změny termínů Vás budeme informovat telefonicky nebo SMS.

Další informace naleznete v tomto souboru:

Případné dotazy zodpoví organizátor akce Mgr. Václav Dostál na tel +420 608 123 352.