Lesní klub Větvík

Lesní klub Větvík je určen pro děti od 3 do 6 let. Větvíkovskou skupinku tvoří maximálně 8 dětí, které v doprovodu průvodkyně (a nově od školního roku 2022/2023 v dopolením bloku ještě další průvodkyně) objevují krásy přírody, učí se přírodu chránit, poznávají sami sebe, svou tvořivost a nápaditost. Jako zázemí jim při špatném počasí a pro odpolední odpočinek slouží zrekonstruovaná maringotka poblíž Sluneční hory.

Děti se scházejí od pondělí do pátku v čase od 8:00 do 16:00. Podle hesla "není špatné počasí, jen nevhodné oblečení" tráví děti většinu času venku. V případě nepříznivého počasí se děti v maringotce věnují tvoření a aktivitám inspirovaným filosofií Marie Montessori.

Pro bližší informace o volných místech a možnostech návštěvy s vaším dítětem pište průvodkyni klubu - Michaele Kvapilové Novákové, email: mkvapilnovak@seznam.cz, tel: 775 970 095.