Lesní družina

pro děti 1.- 5. tříd

Vydej se s námi do přírody. Venku se pořád něco děje.

Lesní družina nabízí dětem volnou hru v přírodě i připravené aktivity, radost z objevování a poznávání, rozvíjení pohybových a tábornických dovedností, tvořivosti a sebedůvěry. Přírodu považujeme za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Inspirováno filozofií lesních mateřských škol.

  • kdy: pondělí, úterý a čtvrtek 13 - 16 hod
  • místo: Lesní mateřská škola Bažinka - sraz v týpí a výpravy do okolní krajiny
  • cena: 1700 Kč na pololetí při docházce jednou týdně (při docházce více dní v týdnu se částka násobí)

Instrukce k placení - částku 1700 Kč prosím zaplaťte na účet číslo 2900407809/2010. Uveďte do poznámky jméno dítěte a "lesní družina". V případě, že dítě nastoupí v průběhu pololetí, platí poměrnou částku.

Děti vyzvedáváme v Základní škole Horka nad Moravou ve 13.00. Na vyzvedávání dětí spolupracujeme se školní družinou ZŠ. Průvodci mohou převzít jen řádně přihlášené děti.

Průvodci lesní družiny: Zuzana Filipová a Petr Klásek

Bližší informace a rezervace míst:
Zuzana Filipová: rozvist.lesnidruzina@gmail.com
Jiřina Popelková: 725027940