Lesní družina

Vydej se s námi do přírody. Venku se pořád něco děje.

pro děti 1.- 5. tříd

Lesní družina nabízí dětem volnou hru v přírodě i připravené aktivity, radost z objevování a poznávání, rozvíjení pohybových a tábornických dovedností, tvořivosti a sebedůvěry. Přírodu považujeme za ideální prostředí pro zdravý rozvoj dítěte.

Inspirováno filozofií lesních mateřských škol.

  • kdy: pondělí, úterý a čtvrtek 13 - 16 hod
  • kde: lesní i nelesní krajina v okolí Horky nad Moravou. V případě špatného počasí a v zimě - zázemí v týpí a v nové maringote v areálu Lesní MŠ Bažinka (zde si děti mohou odložit školní tašky, kola apod. využít toalety, doplnit vodu na pití...)
  • cena: 1700 Kč na pololetí při docházce jednou týdně (při docházce více dní v týdnu se částka násobí)

Instrukce k placení - částku 1700 Kč prosím zaplaťte na účet číslo 2900407809/2010. Uveďte do poznámky jméno dítěte a "lesní družina". V případě, že dítě nastoupí v průběhu pololetí, platí poměrnou částku.

Děti vyzvedáváme v Základní škole Horka nad Moravou ve 13.00 nebo ve 14.00 dle rozvrhu dětí. Na vyzvedávání dětí spolupracujeme se školní družinou ZŠ. Průvodci mohou převzít jen řádně přihlášené děti.

Průvodci lesní družiny: Zuzana Filipová a Petr Klásek

Bližší informace a rezervace míst:
Zuzana Filipová: rozvist.lesnidruzina@gmail.com
Jiřina Popelková: 725027940